Bojujeme proti stereotypům na trhu práce

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Zaměstnanost
Příjemce: Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011636
Zahájení projektu: 1. 1. 2020
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2022
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na snižování genderové nerovnosti na trhu práce v regionu zlínska a napomůže ženám ke slaďování pracovního a rodinného života, k podpoře vzdělávání žen, ke kariérnímu postupu žen a odstranění rozdílu v odměňování za stejnou práci, ke zvýšení zaměstnanosti žen po přerušení pracovní kariéry z důvodu péče o děti, k využívání flexibilních forem práce jako formy podpory slaďování, k překonávání genderových stereotypů a ke snížení diskriminace a nerovnosti na trhu práce.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 782 220,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 327 320,00 Kč
Národní soukromá částka: 163 660,00 Kč
 
Celková částka: 3 273 200,00 Kč

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena