Učíme se příběhem

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Příjemce: Nová škola, o.p.s.
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008094
Zahájení projektu: 1. 8. 2018
Ukončení projektu: 31. 5. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 7. 2021
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Projekt zaměřující se na KA4 tvoří 8 dílčích aktivit obsahujících tvorbu a ověření vzdělávacího cyklu Učíme se příběhem. Cyklus obsahuje 3 vzdělávací programy odpovídající 5. roč., 6. - 7. roč. a 8. - 9. roč. ZŠ. Programy budou adaptovány pro potřeby žáků se SVP. Spoluprací učitelů a knihovníků vznikne koncepce výuky literatury, kde budou výstupy RVP naplňovány zážitkovým čtením, čímž se současně s učivem literární teorie rozvine i čtenářství a informační gramotnost žáků.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 11 030 695,80 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 621 155,45 Kč
 
Celková částka: 13 651 851,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena