Šablony pro OACB II

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ESF,ESF,ESF
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Příjemce: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1
Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0014437
Zahájení projektu: 1. 11. 2019
Ukončení projektu: 30. 4. 2022

Informace o projektu

Projekt byl zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a studentů, spolupráce s veřejností.

Reportáž o projektu čtěte na webu Deníku. ​

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 004 222,28 Kč
Veřejné zdroje ČR: 177 215,72 Kč
 
Celková částka: 1 181 438,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena