Šablony pro OACB I

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: EFF
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Příjemce: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1
Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0007222
Zahájení projektu: 1. 11. 2017
Ukončení projektu: 31. 10. 2019

Informace o projektu

Projekt byl zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.

Reportáž o projektu čtěte na webu Deníku. ​

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 654 498,29 Kč
Veřejné zdroje ČR: 115 499,71 Kč
 
Celková částka: 769 998,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena