MAP rozvoje vzdělávání II pro území ORP Moravská Třebová

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ESF,ESF,ESF,ESF
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Příjemce: MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008654
Zahájení projektu: 1. 8. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 7. 2022
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na zvyšování kvality vzdělávání na území správního obvodu ORP Moravská Třebová a navazuje na dosažené cíle MAP I. Obsahuje kroky a aktivity, které školy povedou k rozvoji jejich vnitřního potenciálu a dále kroky ke spolupráci škol a ostatních aktérů v oblasti vzdělávání. Projekt současně podpoří konkrétní opatření ke zvyšování kvality vzdělávání v území. Podrobnější informace k anotaci projektu jsou uvedeny v Nepovinné příloze č. 1 s názvem Popis projektu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 9 296 622,72 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 640 580,48 Kč
 
Celková částka: 10 937 203,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena