Brand Management System (BMS)

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Clear 01 Development s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_066/0008065
Zahájení projektu: 1. 10. 2017
Ukončení projektu: 30. 9. 2019
Předpokládané datum ukončení: 30. 9. 2019
Téma projektu: Informační a telekomunikační technologie

Informace o projektu

Předmětem projektu je vývoj on-line webového informačního systému B.M.S. (Brand management system) se zaměření na B2C (Business-to-consumer) především v oblasti módního průmyslu. Systém představuje komplexní objednávkový, skladový, logistický a fakturační nástroj. Řešení bude na trhu poskytováno jako SAAS (Software jako služba), především na západních trzích, zejména Skandinávie. Žadatel předpokládá vytvořit alespoň 3 nová pracovní místa.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 957 641,20 Kč
Národní soukromá částka: 1 971 760,80 Kč
 
Celková částka: 4 929 402,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena