BlueExtensions 365

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Blue Dynamic, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009372
Zahájení projektu: 1. 8. 2017
Ukončení projektu: 31. 12. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2019
Téma projektu: Informační a telekomunikační technologie

Informace o projektu

Projekt je žadatelem plánován jako rozvojový. Cílem projektu je vyvinutí sady rozšiřujících aplikací (přinášejících nadstavbovou funkcionalitu) pro cloudový ERP a CRM systém Dynamics 365 a business inteligence nástroj PowerBI. Tyto rozšiřující aplikace pokrývají široké spektrum funkcionalit, zaměřených především na specifika českého prostředí, logistiky a retailu. V těchto oblastech má žadatel dlouhodobé zkušenosti. V rámci projektu budou obsazena 4 pracovní místa.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 980 123,00 Kč
Národní soukromá částka: 6 086 817,00 Kč
 
Celková částka: 11 066 940,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena