Aplikace ShopSys pro zahraniční implementační partnery

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Shopsys s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0000451
Zahájení projektu: 1. 1. 2016
Ukončení projektu: 14. 5. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 5. 2018
Téma projektu: Informační a telekomunikační technologie

Informace o projektu

Cílem projektu je tvorba e-commerce frameworku, který bude sloužit vývojářským týmům obchodních společností nebo IT implementačním společnostem z kterékoliv země jako výchozí software (sada nástrojů, funkcí, platformy) pro tvorbu středních a velkých internetových obchodů na míru. Framework bude navržen pro budoucí maximální škálovatelnost a co nejefektivnější údržbu, tedy pro minimalizace nákladů při tvorbě individuálních úprav a následné správy a rozšiřování aplikace.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 312 800,00 Kč
Národní soukromá částka: 5 271 200,00 Kč
 
Celková částka: 9 584 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena