"Úspory tepla" v areálu Poličských strojíren a.s. Polička

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Poličské strojírny a.s.
Registrační číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0008468
Zahájení projektu: 28. 6. 2017
Ukončení projektu: 18. 5. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předkládaný projekt je zaměřen především na úsporu tepelné energie, které slouží pro vytápění a přípravu teplé vody. Doplňkově je součástí projektu instalace moderního LED osvětlení, které zajistí také úsporu elektrické energie.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 180 882,00 Kč
Národní soukromá částka: 14 422 058,00 Kč
 
Celková částka: 20 602 940,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena