Snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti KOVOLIT, a.s. - provoz slévárna

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: KOVOLIT, a.s.
Registrační číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011429
Zahájení projektu: 9. 5. 2018
Ukončení projektu: 21. 11. 2018
Předpokládané datum ukončení: 28. 2. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmět projektu spočívá v náhradě dvou starých, energeticky, ekonomicky a ekologicky nevyhovujících kelímkových pecí pro udržování kovu v tekutém stavu před procesem tlakového lití novými, energeticky účinnými a ekologicky vyhovujícími dávkovacími pecemi s řízeným procesem dávkováním kovu. Místo realizace: Parc.č. 561/26, Modřice (bez čísla popisného), okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 354 263,00 Kč
Národní soukromá částka: 3 159 947,00 Kč
 
Celková částka: 4 514 210,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena