Bílina_Reko PIP TP I. a II. etapa

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: ČEZ Teplárenská, a.s.
Registrační číslo: CZ.01.3.15/0.0/0.0/18_188/0016536
Zahájení projektu: 10. 5. 2019
Ukončení projektu: 2. 12. 2019
Předpokládané datum ukončení: 15. 1. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je komplexní rekonstrukce podzemních sekundárních bezkanálových rozvodů vč. tepelných izolací za VS Teplické předměstí v Bílině (VSTP).

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 8 759 262,60 Kč
Národní soukromá částka: 13 138 893,92 Kč
 
Celková částka: 21 898 157,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena