ARCIMPEX s.r.o. - snížení energetické náročnosti

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: ARCIMPEX s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013563
Zahájení projektu: 12. 6. 2019
Ukončení projektu: 1. 8. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projektem dojde, prostřednictvím výměny strojové technologie ve výrobním areálu, ke snížení energetické náročnosti výroby společnosti ARCIMPEX s.r.o., provozovna Sběrna kovového šrotu Sviadnov: (KÚ Sviadnov, seznam parcel je uveden na LV č. 116) ARCIMPEX s.r.o. se zabývá prodejem veškerého hutního materiálu, svařovacích materiálů a výrobou přesných výpalků z ocelových plechů. Mezi další činnosti společnosti a současně činnost dotčenou tímto projektem patří výkup a úprava kovového šrotu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 714 500,00 Kč
Národní soukromá částka: 4 000 500,00 Kč
 
Celková částka: 5 715 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena