Akumulace energie ve společnosti Classa Trade, s.r.o.

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Classa Trade s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_132/0010949
Zahájení projektu: 21. 3. 2019
Ukončení projektu: 5. 7. 2019
Předpokládané datum ukončení: 20. 9. 2019
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Předmětem projektu je realizace inovativního projektu, kdy dojde k instalaci bateriové akumulace a fotovoltaických panelů v prostorách společnosti zabývající se vodárenstvím a topenářstvím. V rámci projektu dojde k výraznému snížení závislosti na distribuční síti, polovina spotřeby bude nahrazena obnovitelným zdrojem energie.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 594 090,64 Kč
Národní soukromá částka: 648 522,66 Kč
 
Celková částka: 3 242 613,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena