AGRODAM Hořepník - Výměna nakladače a vysokozdvižného vozíku za manipulátor

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: "AGRODAM Hořepník, s.r.o."
Registrační číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017240
Zahájení projektu: 26. 4. 2019
Ukončení projektu: 21. 2. 2020
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je nahrazení stávajících neúsporných strojů (nakladač a vysokozdvižný vozík) novým teleskopickým manipulátorem, který bude energeticky úspornější. Projekt bude realizován v areálu společnosti "AGRODAM Hořepník, s.r.o.", okres Pelhřimov, katastrální území Hořepník, parcelní čísla 322/1, 322/4, 318/2, 318/11, 318/12. Uvažovaný počet motohodin pro nový stroj je snížený oproti stávajícímu stavu o 5 %. Projektem nedojde ke zvýšení výrobní kapacity ani roční produkce.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 782 500,00 Kč
Národní soukromá částka: 782 500,00 Kč
 
Celková částka: 1 565 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena