AGRA Brtnice, a.s. - Úspory energií Farma Panská Lhota

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: AGRA Brtnice, a.s.
Registrační číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0015848
Zahájení projektu: 26. 3. 2019
Ukončení projektu: 11. 9. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předkládaný projekt je zaměřen na snížení energie (paliv) technologického procesu ve společnosti AGRA Brtnice, a.s., středisko Panská Lhota. Předmětem projektu je pořízení manipulačního stroje - samochodný krmný vůz, který nahradí 3 starší stroje, které jsou z dnešního hlediska neefektivní, provozně ekonomicky náročné s neekologickým provozem, přičemž tato obměna se nijak nedotkne roční produkce, pořízení nového stroje tedy nebude mít za následek překročení roční produkce nahrazovaných strojů.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 840 000,00 Kč
Národní soukromá částka: 2 760 000,00 Kč
 
Celková částka: 4 600 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena