Technologické vybavení společnosti AKCIOVÝ PIVOVAR DALEŠICE, a.s.

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: AKCIOVÝ PIVOVAR DALEŠICE, a.s.
Registrační číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006766
Zahájení projektu: 18. 1. 2016
Ukončení projektu: 29. 12. 2017
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Předmětem projektu společnosti AKCIOVÝ PIVOVAR DALEŠICE, a.s. je navázání na zahájenou inovaci stávajícího technologického parku společnosti, který již nadále nesplňuje technické požadavky na něj kladené a negativně tak ovlivňuje výrobní proces a jeho efektivitu. Všechny nově pořizované technologie významně zefektivní výrobu a distribuci výrobku a budou se také podílet na zvýšení tržeb společnosti.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 963 750,00 Kč
Národní soukromá částka: 7 361 250,00 Kč
 
Celková částka: 11 325 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena