Pořízení univerzální soustružnické frézovací linky společností rt steel s.r.o.

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: rt steel s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006056
Zahájení projektu: 6. 3. 2018
Ukončení projektu: 6. 3. 2018
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Předmětem předkládaného projektu společností rt steel s.r.o. je pořízení univerzální soustružnické frézovací linky na opracování přesných válců z polotovaru. Tato technologie umožní společnosti zvýšit výstupní kvalitu výroby, navýšit významným způsobem výrobní kapacitu a vyrábět kvalitnější a vyspělejší produkty. Projekt bude mít pozitivní dopad na postavení společnosti na trhu, na konkurenceschopnost a expanzi na další trhy.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 20 520 000,00 Kč
Národní soukromá částka: 25 080 000,00 Kč
 
Celková částka: 45 600 000,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena