Pořízení linky pro stáčení piva do plechovek v začínajícím podniku Pivovar Obora s.r.o.

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Pivovar Obora s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/19_248/0020725
Zahájení projektu: 16. 4. 2020
Ukončení projektu: 21. 9. 2020
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Předkládaný projekt počítá s pořízením linky na stáčení piva do plechovek. Nová linka bude pivo plnit do jednorázových plechových obalů o objemu 0,3 či 0,5 l. Jedná se o moderní obal s jasnou vizí nástupu v popularitě na trhu. Je lehký, dobře recyklovatelný. Odpovídá trendu současného trhu. Zároveň poskytuje nápoji vysokou ochranu před oxidací a světelnou degradací a obecně vysokou úroveň kvality. Projekt umožní růst výkonů společnosti a tím zvýší i její konkurenceschopnost na trhu. Místo realiz

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 426 400,70 Kč
Národní soukromá částka: 1 743 378,65 Kč
 
Celková částka: 3 169 779,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena