Doplnění a modernizace výrobních technologií

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Emco spol. s r. o.
Registrační číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006405
Zahájení projektu: 1. 5. 2016
Ukončení projektu: 31. 12. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2017
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Předmětem projektu je doplnění a modernizace stávajících výrobních, manipulačních technologií a zařízení pro kontrolu kvalitativních parametrů výrobního procesu pro výrobu müsli a sušenek. Pořízení těchto zařízení směřuje k zajištění vyšší kontroly kvality, hygieny, zlepšení v oblasti bezpečnosti potravin a ke zvýšení produktivity práce na stávajících výrobních zařízeních. Nové vybavení také přispěje k lepšímu plánování výroby a rovnoměrnému využívání výrobních technologií.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 8 785 080,15 Kč
Národní soukromá částka: 16 315 148,85 Kč
 
Celková částka: 25 100 229,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena