BSK - NOVÁ LASEROVÁ TECHNOLOGIE PRO ROZVOJ VÝROBY

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: BOHUMÍNSKÁ STROJNÍ KOVOVÝROBA, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006979
Zahájení projektu: 25. 4. 2017
Ukončení projektu: 23. 6. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2017
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Předmětem projektu je pořízení moderní CNC technologie s cílem zefektivnit, rozšířit a zkvalitnit výrobní činnost firmy. V rámci projektu bude nakoupena technologie: - CNC Laser fiber 3kW Náklady projektu budou 12 270 885 Kč bez DPH.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 294 809,75 Kč
Národní soukromá částka: 7 976 075,25 Kč
 
Celková částka: 12 270 885,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena