Automatizace výroby nábytku

Programové období: 2014-2020
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: HTW - Holztechnik Weissbach s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_059/0008923
Zahájení projektu: 20. 12. 2017
Ukončení projektu: 12. 12. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2018
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Předmětem projektu je automatizovat výrobu montovaného nábytku kuchyní, vybavení kolejí, nemocnic, kanceláří z dřevotřískových desek s laminací povrchu. V rámci projektu budu pořízeny nové technologie, které výrazně zvýší přesnost a opakovatelnost výroby, zvýší efektivitu (více zpracovaných desek na jednotku práce), snížení prořezu (materiálová úspornost) a zvedení online programování procesů obrábění a to i se vzdáleným přístupem.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 620 721,95 Kč
Národní soukromá částka: 5 647 549,05 Kč
 
Celková částka: 10 268 271,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena