2m + 2t

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: OPATISK s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006391
Zahájení projektu: 16. 1. 2016
Ukončení projektu: 28. 11. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2017
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na nákup 2 nových strojů a 2 nových zařízení pro tiskařskou společnost OPATISK s.r.o. V první části tohoto projektu bude pořízeno specifické strojní zařízení pro rozšíření a zefektivnění vlastního skládání a tisku nízko-gramážní produkce o tloušťce 0,03 mm, a produkce typu OUTSERT. Druhá část projektu bude zahrnovat jednak pořízení technologie, jež urychlí celkový proces výroby (kamerový systém pro čtení čárových kodů a kontrolu kvality), a jednak pořízení zvlhčovače vzduchu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 14 138 550,00 Kč
Národní soukromá částka: 17 280 450,00 Kč
 
Celková částka: 31 419 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena