Vývoj obráběcího stroje TRIM

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: BLUE RAY a.s.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0007353
Zahájení projektu: 12. 9. 2016
Ukončení projektu: 29. 11. 2016
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Společnost BLUE RAY, vyrábějící CNC obráběcí centra, plánuje v roce 2017 uvést na trh nové 5-ti osé CNC obráběcí centrum TRIM určené pro ořez plastových dílů. Jednou z etap vývojového projektu je i posouzení technické proveditelnosti návrhu produktu. Nevyhnutelní součásti tohoto procesu je vytvoření výpočetního modelu stroje, který umožní analýzu možných variant provedení konstrukce s cílem návrhu produktivního a současně cenově dostupného stroje.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 249 750,00 Kč
Národní soukromá částka: 83 250,00 Kč
 
Celková částka: 333 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena