Software pro matematické modelování proudění tekutin

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Ardat Systems s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_013/0004517
Zahájení projektu: 1. 2. 2017
Ukončení projektu: 31. 8. 2018
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Společnost Ardat Systems s.r.o. se zabývá vývojem softwaru - systémů pro fyzikální výpočty, zejména v oblasti termomechaniky, termodynamiky a mechaniky tekutin - pro výrobce energetických zařízení a další průmyslové podniky. V současné době nedisponuje znalostmi potřebnými pro efektivní modelování proudění. Aby mohla rozšířit svou nabídku o další typ speciálního software, hodlá využít znalostí, kterými disponuje NTIS ZČU. Přenos znalostí zajistní absolvent - asistent znalostního transferu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 909 972,00 Kč
Národní soukromá částka: 389 988,00 Kč
 
Celková částka: 1 299 960,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena