Biosenzory na bázi funkcionalizovaných nanovláken

Programové období: 2014-2020
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Nanopharma, a.s.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004826
Zahájení projektu: 1. 5. 2017
Ukončení projektu: 1. 5. 2017
Předpokládané datum ukončení: 30. 9. 2019
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Projekt ,,Biosenzory na bázi funkcionalizovaných nanovláken" je zaměřen na průmyslový výzkum a experimentální vývoj polymerních biokompatibilních nanovláken klasického a koaxiálního typu, upravených pro cílenou detekci specifických molekul a umožňujících následné řízené uvolňování funkčních látek. Cílem projektu je vyvinout detekční systém vázaný v nanovlákenné matrix, který při reakci se specifickou cílovou látkou způsobí degradaci nanovláken a uvolnění funkčních látek.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 143 017,95 Kč
Národní soukromá částka: 1 795 090,05 Kč
 
Celková částka: 5 938 108,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena