Big Data

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: CZECH IT CLUSTER, družstvo
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0005048
Zahájení projektu: 1. 11. 2015
Ukončení projektu: 31. 12. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2018
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Vývoj IT řešení pro zpracování, vizualizaci a analýzu strukturovaných i nestrukturovaných dat velkého objemu v reálném čase. Řešení bude zahrnovat všechny vrstvy IT infrastruktury od specializovaného hardware, přes prostředky pro distribuci a zpracování dat, až po nástroje pro analýzu a vizualizaci dat.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 42 262 920,00 Kč
Národní soukromá částka: 25 903 080,00 Kč
 
Celková částka: 68 166 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena