Antikorozní klastrové sloučeniny pro ochranu stříbra a mědi

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Katchem spol. s r. o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0004531
Zahájení projektu: 1. 1. 2016
Ukončení projektu: 31. 12. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2018
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Výstupem projektu bude prototyp nové antikorozní sloučeniny technologie a její výroby. Řešení projektu je rozděleno na: a) vyvinutí a zavedení technologie výroby vhodných boranových a karboranových prekurzorů s požadovanými antikorozními vlastnostmi - ověřená technologie b) ověření antikorozních vlastností látek, vyrobených novou technologií. Bude se jednat o aktivity PV a EV. Vyvinutá látka bude vhodná pro antikorozní úpravu měděných a především stříbrných povrchů.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 616 889,00 Kč
Národní soukromá částka: 1 493 111,00 Kč
 
Celková částka: 3 110 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena