ANTIBIOTIKA 21

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Janiga Labs, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_106/0012310
Zahájení projektu: 12. 11. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 10. 2020
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Projekt se zabývá vytvořením aplikačního nástroje a informačního prostředí pro zvýšení kvality používání antibiotik a kontrolu antibiotické resistence při realizaci Národního programu antibiotické politiky v ČR.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 10 072 080,00 Kč
Národní soukromá částka: 12 310 320,00 Kč
 
Celková částka: 22 382 400,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena