Analýza platformy Gloffer a její technické zázemí pro náročné informační portály s nepřetržitým provozem

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Serious Investment s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0007354
Zahájení projektu: 5. 12. 2016
Ukončení projektu: 30. 5. 2017
Předpokládané datum ukončení: 15. 6. 2017
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Cílem projektu je nabýt informace, které poslouží pro online platformu Gloffer. Ta se zabývá službami na B2C trhu a to zejména zprostředkováním prodeje a nákupu. Informace budou sloužit po spuštění demo verze, kdy bude nutno vědět, jaký hardware a software bude Gloffer potřebovat k zahájení provozu do budoucna. V analýze bude zohledněn fakt, že Gloffer je náročný portál s nepřetržitým provozem a také i finanční stránka zaměřená na poměr cena/výkon.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 249 999,75 Kč
Národní soukromá částka: 83 333,25 Kč
 
Celková částka: 333 333,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena