Algoritmus a metodologie pro určení optimálního tvaru kraniální ortézy

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: ING corporation, spol. s r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_115/0011498
Zahájení projektu: 14. 11. 2017
Ukončení projektu: 20. 4. 2018
Předpokládané datum ukončení: 25. 4. 2018
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na analýzu a následný návrh algoritmu pro určení optimálního tvaru kraniální ortézy. Tento algoritmus bude založen na metodě optimalizace s omezeními a bude umožňovat nalezení optimálního tvaru kraniální ortézy pro tři různé deformity dětské lebky. Následně bude vytvořen metodologický postup pro určení optimálního tvaru kraniální ortézy. Službu bude poskytovat Superpočítačové centrum IT4Innovations, které spadá po VŠB TU Ostrava.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 150 000,00 Kč
Národní soukromá částka: 50 000,00 Kč
 
Celková částka: 200 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena