Rybářské sítě

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: EFF
Operační program: 8 OP Technická pomoc
Příjemce: Rybníkářství Pohořelice a.s.
Registrační číslo: CZ.1.25/2.1.00/11.00079
Zahájení projektu: 8. 2. 2011
Ukončení projektu: 29. 7. 2011

Informace o projektu

Pořízení nových sítí k rybářské činnosti

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 66 841,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 22 281,00 Kč
Soukromé zdroje: 59 415,00 Kč
 
Celková částka: 148 537,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena