Hotel Výpřež

Programové období: 2007-2013
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 9 ROP NUTS II Severozápad
Příjemce: Jindřich Hudeček HUDY SPORT
Registrační číslo: CZ.1.09/4.2.00/05.00087
Zahájení projektu: 1. 8. 2008
Ukončení projektu: 30. 6. 2010

Informace o projektu

Záměrem projektu je vybudovat na okraji města Děčína ubytovací zařízení hotelového typu, které bude vedle ubytovacích služeb vyšší třídy poskytovat též možnosti doplňkových služeb (fittness centrum, informační centrum NP České Švýcarsko). Realizace projektu navazuje na v roce 1994 vybudovanou a dnes úspěšně provozovanou restauraci Výpřež a na další záměry žadatele, pana Jindřicha Hudečka, v oblasti cestovního ruchu a poskytování služeb souvisejících s využíváním přírodního a turistického potenciálu NP České Švýcarsko.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 9 807 714,77 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 730 773,00 Kč
Soukromé zdroje: 7 692 325,00 Kč
 
Celková částka: 19 230 813,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena