Chrám Chmele a Piva

Programové období: 2007-2013
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Příjemce: Město Žatec
Registrační číslo: CZ.1.09/4.1.00/04.00176
Zahájení projektu: 2. 2. 2009
Ukončení projektu: 31. 10. 2011

Informace o projektu
Výstupem projektu byla revitalizace významných kulturních a technických památek na území města Žatec pro potřeby rozvoje cestovního ruchu. Cíle projektu: Revitalizované chráněné kulturní a technické památky: Revitalizace vybraných unikátních historických chmelařských objektů v Zóně technických památek chmelařství; Využití přírodního a kulturně-historického potenciálu regionu pro cestovní ruch; Prosazení města Žatec jako turistické destinace se specifickými produkty cestovního ruchu evropského významu; Zvýšení přitažlivosti města a Žatecké chmelařské oblasti pro návštěvníky prostřednictvím inovativních produktů a služeb v oblasti cestovním ruchu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 193 927 498,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 34 222 498,00 Kč
 
Celková částka: 228 149 996,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena