Dopravní terminál Cheb

Programové období: 2007-2013
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 9 ROP NUTS II Severozápad
Příjemce: Karlovarský kraj
Registrační číslo: CZ.1.09/3.2.00/27.00610
Zahájení projektu: 30. 11. 2011
Ukončení projektu: 25. 1. 2013
Předpokládané datum ukončení:

Informace o projektu

Podstatou projektu je výstavba nového Dopravního terminálu v Chebu, který by měl splňovat kritéria evropského standardu pro přepravu osob veřejnou hromadnou dopravou. Toho by mělo být dosaženo zejména výstavbou nového autobusového nádraží, zázemí pro provozovatele a cestující (středového polygonu - bus centra), modernizací souvisejících komunikací a modifikací okolního prostředí. Město Cheb je vzhledem ke svému situování regionálním dopravním uzlem v Karlovarském kraji, stýkají se zde železniční i silniční dopravci na místních, regionálních, vnitrostátních a mezinárodních tratích. Hodnota nového dopravního terminálu spočívá především ve zlepšení přepravních podmínek, ve zkvalitnění dopravní obslužnosti včetně propojení místní a regionální veřejné dopravy, v rozvoji regionálního integrovaného dopravního systému a v modernizaci informačního odbavovacího systému.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 92 754 479,35 Kč
Veřejné zdroje ČR: 16 368 436,00 Kč
 
Celková částka: 109 122 915,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena