Rekonstrukce a dostavba víceúčelového areálu pro sportovní a volnočasové aktivity ve městě Chyše

Programové období: 2007-2013
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 9 ROP NUTS II Severozápad
Příjemce: Město Chyše
Registrační číslo: CZ.1.09/2.2.00/03.00049
Zahájení projektu: 12. 3. 2009
Ukončení projektu: 30. 9. 2009

Informace o projektu

Ve městě Chyše se konají veškeré sportovní a většina společenských akcí ve sportovním areálu, který zahrnuje budovu sokolovny využívanou i jako společenský sál k řadě akcí, jednopodlažní budovu šaten, hřiště na fotbal o délce 91 m se zřetelně svažitým a neodvodněným povrchem a dvacet let nevyužívanou plochu po přírodním kluzišti se zbytky betonových panelů. Fotbalové hřiště využívané i k soutěžím čtyř mužstev je neregulérní, povrch se zamokřuje, je nebezpečný. Předkládaný projekt je reakcí na nevyhovující stav a limitované využití stávajícího volnočasového areálu ve městě. Projekt zahrnuje prodloužení fotbalové plochy na 99 m, rozšíření na 54 m, její vyrovnání, kompletní rekonstrukci povrchu a podloží včetně odvodnění drenážemi a dostavbu hřišť na malou kopanou, košíkovou, volejbal a nohejbal na přilehlé volné ploše a ploše po nevyužívaném přírodním kluzišti, která má charakter brownfield.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 15 322 033,83 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 703 889,00 Kč
 
Celková částka: 18 025 923,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena