Výstavba chráněného bydlení pro duševně nemocné v Ústí nad Labem

Programové období: 2007-2013
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 9 ROP NUTS II Severozápad
Příjemce: Fokus Labe
Registrační číslo: CZ.1.09/1.3.00/29.00707
Zahájení projektu: 1. 3. 2011
Ukončení projektu: 31. 8. 2012

Informace o projektu

Hlavním cílem projektu je rozšířit infrastrukturu sociálních služeb v oblasti chráněného bydlení, které mají za cíl integrovat dlouhodobě duševně nemocné klienty z Ústeckého regionu zpět do společnosti.
K dosažení hlavního strategického cíle projektu byla zvolena cesta vybudování novostavby chráněného bydlení pro duševně nemocné z Ústeckého regionu, která bude disponovat pěti bytovými jednotkami pro celkem 10-12 klientek a klientů. Podstatou služby chráněného bydlení, která bude v rámci projektem vybudované novostavby provozována, je nácvik - trénink samostatného bydlení pro osoby s dlouhodobým duševním onemocněním, a to pod odborným vedením a po strukturovanou dobu, zhruba dvou let. Služba bude využívána takovými klienty, kteří nejsou bezodborné podpory schopni samostatně bydlet, tudíž pobývají často dlouhodobě v ústavní péči, která jim zamezuje účastnit se kvalitně života v komunitě.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 707 388,01 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 183 656,00 Kč
Soukromé zdroje: 876 782,00 Kč
 
Celková částka: 8 767 826,00 Kč

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena