Skalka - dětské dopravní hřiště

Programové období: 2007-2013
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 9 ROP NUTS II Severozápad
Příjemce: Město Cheb
Registrační číslo: CZ.1.09/1.2.00/63.01057
Zahájení projektu: 1. 4. 2014
Ukončení projektu: 28. 2. 2015

Informace o projektu

Předmětem předkládaného projektu je rozšíření infrastruktury pro trávení volného času ve městě Cheb. Do projektu jsou začleněny investiční aktivity, které povedou k výstavbě dětského dopravního hřiště a související infrastruktury na nevyužitých pozemcích v západní části města. Realizací projektu vznikne dětské dopravní hřiště, které bude přístupné široké veřejnosti a bude zároveň sloužit pro dopravní výchovu dětí v Chebu a okolí. Na dopravním hřišti se děti naučí zvládat základní pravidla silničního provozu a základní značky tak, aby zvládly dopravní situace ve složitosti městského provozu.Realizace projektu tak dá vzniknout celému areálu, který bude využitelný pro trávení volného času rodičů s dětmi z Chebu i širšího okolí. Prostřednictvím navrhovaných aktivit tak dojde k rozšíření možností pro aktivní trávení volného času, což přispěje ke zvýšení spokojenosti obyvatel s kvalitou života ve městě.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 10 667 978,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 882 584,00 Kč
 
Celková částka: 12 550 562,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena