Revitalizace centra města Aš - rekonstrukce Masarykova náměstí

Programové období: 2007-2013
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 9 ROP NUTS II Severozápad
Příjemce: Město Aš
Registrační číslo: CZ.1.09/1.2.00/20.00556
Zahájení projektu: 1. 3. 2010
Ukončení projektu: 31. 5. 2011

Informace o projektu

Záměrem projektu je revitalizace centrálního území města Aš. Realizací projektu dojde ke komplexní revitalizaci Masarykova náměstí. Veškeré aktivity projektu jsou připravovány s cílem napravit nepříznivý urbanistický vývoj centra města ve druhé polovině dvacátého století a posílit tak jeho ekonomickou, společenskou a kulturní funkci pro městský organismus.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 13 462 697,67 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 174 867,00 Kč
 
Celková částka: 17 637 565,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena