Nemocnice Břeclav - Vybavení iktového centra

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Příjemce: Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.1.06/3.2.01/08.07633
Zahájení projektu: 1. 1. 2012
Ukončení projektu: 31. 3. 2014
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Předmětem realizace projektu je modernizace, obnova a dovybavení přístrojového vybavení iktového centra v Nemocnici Břeclav. Realizátorem projektu je Nemocnice Břeclav, jejímž zřizovatelem je Jihomoravský kraj. Předpokládaná doba realizace je jeden rok (10/2011 - 9/2012).
Důvodem realizace projektu výměny stávajícího přístrojového vybavení je jeho technicky nevyhovující stav. Stávající přístrojové vybavení bylo zakoupeno v roce 1993, významná část nezbytného vybavení iktového centra v NemocniciBřeclav chybí. Z hlediska obnovy se bude jednat o přístroje, které jsou pro provoz iktové oddělení nepostradatelné a nejvíce využívané.
Cílem projektu je dosažení kvalitní a dostupné zdravotní péče v souladu se standardy bezpečnosti provozu a evropskými standardy kvality péče v rámci vymezených národní sítí zdravotnických zařízení. Dílčími cíli realizace projektu je rozšíření spádové oblasti, snížení úmrtnosti v důsledku cévních mozkových příhod a zvýšení úspěšnosti léčby pacientů s cévním onemocněním mozku.
Iktové centrum bude zajišťovat komplexní péči v oborech neurologie, radiologie, rehabilitační a fyzikální medicíny, vnitřního lékařství a kardiologie.
Přístrojové vybavení se stane součástí několika oddělení Nemocnice Břeclav. Přístroje budou účelově umístěny na oddělení ARO a Neurologické JIP. Část přístrojového vybavení bude sloužit k rehabilitaci pacientů.
Z finančního a technického hlediska je projekt připraven k realizaci. Udržitelnost výstupů bude zajištěna realizátorem projektu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 15 146 929,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 672 989,00 Kč
 
Celková částka: 17 819 918,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena