Nová technologická zařízení pro výrobu

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 3 OP Podnikání a inovace
Příjemce: MAUTING s.r.o.
Registrační číslo: CZ.1.03/2.2.00/13.03638
Zahájení projektu: 1. 7. 2014
Ukončení projektu: 30. 9. 2015
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Společnost Mauting byla založena v roce 1992 jako společnost zaměřená na konstrukci, projekci a výrobu potravinářských strojů. Nosným programem firmy je od prvopočátku výroba udíren a zařízení pro tepelné opracování masa. Společnost má vlastní vývojové středisko, konstrukci a projekci. Předmětem projektu je pořízení těchto technologií: - Linka na vypěňování panelů - Ohraňovací lis - Laserové centrum na řezání materiálu Při výrobě potravinářských strojů pro masný průmysl se zpracovává z 90% nerezový materiál, hlavně plechy různých tlouštěk, kulatin a profilového materiálu. Tento materiál se zpracovává daleko obtížněji než ocelový materiál, klade větší nároky na vybavení kvalitním technologickým strojním vybavením a nástroji. Proto je nutné v této oblasti využívat nejnovějších strojů, což tyto tři technologie splňují. Všechny jsou číslicově řízeny. Pořízením těchto tří technologií dojde ke zpřesnění a zrychlení výroby a to tím, že je bude možné seřadit do výrobní linky. Zpřesněním výroby se sníží zmetkovitost, sníží se spotřeba el. energie. Díly se nebudou muset převážet mezi výrobními halami, i jejich doprava na montážní stanoviště bude jednodušší. Dojde k významnému posunu v kvalitě a produktivitě práce. Dojde k nárůstu zaměstnanosti ve společnosti a také v okrese s vyšší mírou nezaměstnanosti ? Břeclav. Budou vytvořena 2 nová pracovní místa v souvislosti s projektem.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 8 239 864,00 Kč
Soukromé zdroje: 15 302 608,00 Kč
 
Celková částka: 23 542 472,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena