Sanace skalní stěny v Brně - Bosonohy - IV. etapa

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Statutární město Brno
Registrační číslo: CZ.1.02/6.6.00/08.02988
Zahájení projektu: 5. 1. 2010
Ukončení projektu: 30. 6. 2010
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Předmětem projektu Sanace skalní stěny v lokalitě Brno-Bosonohy - IV. etapa bylo zajištění silně erozí narušené skalní stěny, která je situována nad ulicí Práčata. Stav horniny v povrchu skalní stěny byl generelně narušený, neboť hornina je velmi silně postižena tektonicky i zvětráváním, standardně jsou na jejím povrchu zastiženy náletové dřeviny, které dále zhoršují působením svých kořenů stav horniny. Dokumentovat lze i některé ne zcela vhodné zásahy antropogenní. Majitelé jednotlivých parcel byly soustavně sužováni opadáváním horninových úlomků do dvorních prostorů, v některých případech jsou přímo ohrožoványvestavby či části domků.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 257 016,39 Kč
Veřejné zdroje ČR: 574 768,00 Kč
 
Celková částka: 3 831 784,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena