Komplexní systém celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků nelékařů ve Fakultní Thomayerově nemocnici s poliklinikou

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ESF
Operační program: 17 OP Praha Adaptabilita
Příjemce: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
Registrační číslo: CZ.2.17/1.1.00/31385
Zahájení projektu: 1. 9. 2008
Ukončení projektu: 28. 2. 2011
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Projekt je určen pro zaměstnance Fakultní Thomayerovy nemocnice s poliklinikou (FTNsP), zdravotnické pracovníky nelékaře, kteří jsou v každodenním kontaktu s pacienty a mají tak přímý vliv na kvalitu léčebně ošetřovatelské péče poskytovanou tímto zdravotnickým zařízením, tj. na kvalitu služeb veřejného zájmu.
V projektu navržený systém vzdělávání řeší nejožehavější problémy a potřeby této cílové skupiny. Úspěšným absolvováním 9 komplexních vzdělávacích aktivit projektu a proškolením potřebného počtu stávajících a nově příchozích zaměstnanců FTNsP (860), kterých je na trhu práce stále nedostatek, dojde ke zvýšení kvality ošetřovatelské péče. Projekt rovněž napomůže zmírnit stále rostoucí finanční náročnost celoživotního vzdělávání.
Vedle odborných znalostí a dovedností je připravené vzdělávání zaměřeno také na zvyšování komunikačních kompetencí těchto zaměstnanců. K řešení problému syndromu vyhoření u této skupiny zdravotnických pracovníků je v projektu připravena supervize, která nebyla doposud ve zdravotnických zařízeních zavedena a bude se tak jednat o inovativní nástroj péče o zaměstnance.
Ve svém systému pamatuje projekt i na osoby z cílové skupiny, které se po delší době vracejí ke svému povolání (například po mateřské dovolené nebo dlouhodobé nemoci).
Žadatel bude zastřešovat všechny aktivity projektu společně s využitím služeb prověřených externích dodavatelů školení. Převažující část vzdělávání bude probíhat v Centru pro vzdělávání a vědu, které je umístěno v areálu nemocnice.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 342 111,20 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 119 161,00 Kč
 
Celková částka: 7 461 272,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena