Rekonstrukce parku Sady Na Skalce

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ERDF
Operační program: 16 OP Praha Konkurenceschopnost
Příjemce: Městská část Praha 5
Registrační číslo: CZ.2.16/2.1.00/23516
Zahájení projektu: 1. 9. 2014
Ukončení projektu: 31. 10. 2015
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Hlavním cílem projektu je regenerovat stávající historický park Sady Na Skalce, ležící v MČ Praha 5 Smíchov. Tento cíl bude naplněn pomocí úpravy stávající zeleně, obnovení průhledů parkem a výhledů na Prahu, dále rekonstrukcí cestní sítě, dětského hřiště a výměnou městského mobiliáře parku. Účelem projektu je vytvořit vhodné zázemí pro relaxaci a rekreaci všech občanů a návštěvníků městské části Praha 5. Investiční fáze projektu bude realizována ve dvou etapách. Výstupem projektu bude revitalizované veřejné prostranství v obytném území s rekonstruovanými povrchy cest, rekonstruovaným a rozšířeným dětským hřištěm, revitalizovanou veřejnou zelení a novým mobiliářem a osvětlením, které bude svým charakterem, kvalitou vybavení a širokým spektrem poskytovaných služeb splňovat požadavky na moderní relaxačně-rekreační zónu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 17 690 470,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 560 923,00 Kč
 
Celková částka: 19 251 393,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena