Revitalizace lázeňské promenády od nádraží ke květinovým hodinám

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Město Poděbrady
Registrační číslo: CZ.1.15/3.2.00/50.01058
Zahájení projektu: 7. 11. 2011
Ukončení projektu: 30. 5. 2012
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

V roce 1908 byly v Poděbradech slavnostně vysvěceny lázně. Od svého založení je Centrální lázeňský park ležící na náměstí T.G.Masaryka živým centrem města. Lázeňská promenáda tvořící východní okraj Centrálního lázeňského parku je bezbariérovou osou města v zeleni, ke které přiléhají lázeňské domy, občanská vybavenost i zdravotnická zařízení a která spojuje náměstí s železničním a autobusovým nádražím. Na západní straně je park lemován kolonádou, přístupnou motorovým vozidlům, sloužící jako obslužná komunikace pro lázeňské domy umístěné na západním okraji parku a rezidenty zde žijící. S ohledem na jejich stav je nutno dokončit revitalizaci tohoto území. Záměrem projektu je vrátit lázeňskému parku noblesní lázeňskou promenádu a funkční západní kolonádu. Realizací projektu bude ukončeno mnohaleté úsilí o revitalizaci nejživější části města a obnovena městská památková zóna

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 15 066 546,63 Kč
Veřejné zdroje ČR: 7 211 347,00 Kč
 
Celková částka: 22 277 894,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena