Regenerace prostoru historické návsi - Dolní Břežany

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Obec Dolní Břežany
Registrační číslo: CZ.1.15/3.3.00/10.00227
Zahájení projektu: 1. 2. 2009
Ukončení projektu: 31. 7. 2009
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Cílem projektu je celková komplexní obnova prostoru historické návsi obce Dolní Břežany, vč. rekonstrukce dešťové kanalizace a veřejného osvětlení. V současnosti značně urbanisticky i architektonicky degradovaný prostor bývalého náměstí Míru, nyní část ulice 5. května, bude realizací projektu obnoven jako historické centrum obce - prostor před radnicí a vstupem do areálu arcibiskupského zámku a zámeckého parku. Prostor návsi, která je současně spojovací komunikací mezi historickým a novodobým centrem obce bude upraven položením nových dlažeb chodníků i povrchů pojezdových komunikací, bude vysazena nová a upravena stávající zeleň a bude v původním místě osazena nově zhotovená kopie významného sousoší "Kalvarie" (autora J.A.Quintainera - z r.1760). Součástí projektu je i instalace slavnostního osvětlení sousoší a budovy radnice.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 14 838 515,91 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 618 560,00 Kč
 
Celková částka: 17 457 076,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena