Modernizace místní Základní školy Holubice - Kozinec

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: OBEC HOLUBICE
Registrační číslo: CZ.1.15/3.3.00/24.00571
Zahájení projektu: 20. 4. 2010
Ukončení projektu: 31. 12. 2010
Předpokládané datum ukončení:
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Předkládaný projekt řeší nevyhovující dosavadní prostory ZŠ Holubice-Kozinec a nedostatečné školní vybavení a pomůcky. Vzhledem k rozšiřující se bytové výstavbě se počítá s nárůstem počtu žáků. V současných prostorech ZŠ se uvolnily prostory bývalé MŠ a obecního úřadu. Z těchto prostor vznikne nová kmenová třída, družina, počítačová učebna, rozšíří se stávající šatny, sborovna s kabinetem a jídelna. Dosavadní výuka na ZŠ probíhá ve spojených třídách. Vznikem nových prostor bude možné vyučovat samostatně každý ročník. Realizací projektu nabídne obce - žadatel kvalitní veřejnou službu pro své obyvatele - žáky srovnatelnou s službami nemalotřídních či větších ZŠ. Cílem projektu je vytvořit kvalitní, moderní zázemí s novými výukovými pomůckamia vybavením - zmodernizovat dosavadní prostředí ZŠ pro děti z obce Holubice-Kozinec a Tursko. Cíle bude dosaženo prostřednictvím vnitřních stavebních úprav ZŠ, venkovních stavebních úprav a pořízením nutného vybavení a pomůcek.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 9 342 746,39 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 834 773,00 Kč
 
Celková částka: 13 177 519,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena