Votický klášter ožívá!

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Město Votice
Registrační číslo: CZ.1.15/2.2.00/79.01809
Zahájení projektu: 20. 10. 2014
Ukončení projektu: 31. 8. 2015
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Předmětem projektu je kompletní rekonstrukce části areálu kláštera sv. Františka (dvou křídel se samostatným vstupem a provozem) v centru města Votice v regionu České Sibiře. V objektu vznikne nosná interaktivní expozice o třicetileté válce, švédských vojácích v českých zemích a bitvě u Jankova (1645 - nejkrvavější bitva třicetileté války), od které uplyne v roce 2015 tři sta sedmdesát let. Tato část expozice bude zaměřena zejména na dětské návštěvníky. Dále bude v objektu vytvořeno zázemí pro expozice mapující historii kláštera a františkánů v regionu, regionální osobnosti a prostor pro setkávání - školení, semináře, přednášky. Vytvoříme samostatné zázemí pro provoz této části areálu. Vznikne nový turistický cíl, který bude ústředním bodem regionu a východiskem k dalším atraktivitám spojeným s bitvou u Jankova, ale i celým regionem. Projekt se realizuje na principu partnerství s mnoha zainteresovanými subjekty a fandy této tématiky. Vznikne nové pracovní místo.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 29 512 151,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 208 026,00 Kč
 
Celková částka: 34 720 177,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena