Farní muzeum v Kondraci - návštěvnické centrum

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Obec Kondrac
Registrační číslo: CZ.1.15/2.2.00/05.00074
Zahájení projektu: 1. 9. 2008
Ukončení projektu: 30. 5. 2010
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Cílem projektu je využití opuštěné a chátrající budovy fary k rozšíření nabídky atraktivních služeb cestovního ruchu v regionu.
Hlavními výstupy projektu budou opravené a zpřístupněné objekty fary a márnice, jakožto zážitkového návštěvnického centra, nové parkoviště pro návštěvníky, vyznačené cyklotrasy s mobiliářem a nová naučná stezka.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 11 384 799,88 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 009 082,00 Kč
 
Celková částka: 13 393 882,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena