Dolnobřežanskem na kole - I. etapa

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Obec Dolní Břežany
Registrační číslo: CZ.1.15/2.2.00/22.00432
Zahájení projektu: 30. 9. 2009
Ukončení projektu: 30. 6. 2010
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Projekt řeší základní ideový návrh na propojení cyklotras a cyklostezek regionu Dolnobřežansko s oblastí hlavního města Prahy a dále pokračování těchto tras a stezek do oblasti Jílovska a dolního Posázaví. Trasa probíhající obcí Dolní Břežany je navrhována jako spojení městské části Praha 12 - Cholupice, přes Břežany, dále na Libeń a Libeř (možná odbočka na Ohrobec) s napojením na páteřní trasu č.19 v Jílovém u Prahy. Toto řešení trasy je zanesena jako prioritní v rámci rozvoje cyklistických komunikací i v generelu cyklistické dopravy Středočeského kraje.
Projekt řeší celkem 7.417 m značených cyklotras a 3.978 m nově vybudované cyklostezky. Současně je projektem řešena výsadba aleje v celkové délce 980 m podél cyklostezky a zřízení odpočívek, včetně odpočinkového místa ve spojení s významným památným místem (pomník) v obci Dolní Břežany.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 16 702 602,70 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 947 518,00 Kč
 
Celková částka: 19 650 121,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena