Rozvoj lázeňství a wellness v Konst.Lázních - výstavba a obnova lázeň.komplexu Prusík - III.etapa

Programové období: 2007-2013
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 14 ROP NUTS II Jihozápad
Příjemce: Léčebné lázně Konstantinovy Lázně a.s.
Registrační číslo: CZ.1.14/3.1.00/02.00585
Zahájení projektu: 27. 3. 2009
Ukončení projektu: 30. 6. 2010
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Předmětem projektu je rekonstrukce a přístavba lázeňského komplexu Prusík v Konstantinových Lázních, jeho dovybavení potřebnou technikou a interiérovým zařízením. Konkrétně se jedná o:
- vybudování wellness centra obsahujícího rehabilitační bazén, tělocvičnu, saunu, fitness a další wellness zařízení,
- rekonstrukci plynové kotelny,
- úpravu pěších komunikací, parkových a parkovacích ploch.

Projekt zakládá veřejnou podporu, žadatel požaduje veřejnou podoporu v režimu Regionální investiční podpory.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 30 630 939,32 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 405 459,00 Kč
Soukromé zdroje: 42 303 600,00 Kč
 
Celková částka: 78 339 998,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena